Privacy Statement iMaski Fashionable protective wear

PRIVACY STATEMENT

Wie zijn wij?

Onze website is: https://www.imaski.be.

iMaski Mondmaskerfashion, Molseweg 132 2440 Geel (hierna “iMaski, “wij”, “ons” genoemd), is houder/eigenaar van de gegevens die ze verzamelt via deze webshop (hierna de Site genoemd) en heeft deze privacyverklaring opgemaakt omdat wij privacy belangrijk vinden.

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze Site. Voor de rest van onze algemene voorwaarden, klik hier.

Artikel 13

Persoonsgegevens en gegevensbescherming
13.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
iMaski verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Aanspreektitel
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Mobiel nummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

13.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
iMaski verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de webshop
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– iMaski verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

13.3 Geautomatiseerde besluitvorming
iMaski neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iMaski) tussen zit.

Gebruik van cookies

Het is mogelijk dat op onze Site gebruik wordt gemaakt van cookies om uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van uw bezoek te optimaliseren. Cookies zijn bestanden die u kunnen identificeren als een specifieke gebruiker en uw voorkeuren (bijvoorbeeld taalkeuze) en andere informatie met betrekking tot uw bezoeken aan onze Site opslaan. Er kunnen ook cookies gebruikt worden voor het bezorgen van inhoud die specifiek voor u van belang is. Het verwijderen van cookies is mogelijk door gebruik te maken van uw browser (raadpleeg “hulpsectie”).

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij kunnen allerlei informatie verzamelen wanneer u een bestelling probeert te plaatsen op onze Site. iMaski verzamelt, bewaart en verwerkt uw gegevens om uw aankoop op de Site te verwerken en om u te voorzien van onze diensten. Wij kunnen uw aanspreektitel, naam, geslacht, e-mail adres, postadres, leveringsadres (indien verschillend), telefoonnummer, mobiel nummer, fax nummer, verzamelen.

Welke persoonlijke data verzamelen wij en waarom?

 

Reacties & beoordelingen

Wanneer bezoekers reacties of beoordelingen achterlaten op de website, verzamelen we de data die in dit formulier is ingevuld. Ook houden wij het IP-adres en de gebruikte browser van de bezoeker bij. Dit wordt gebruikt om spam te detecteren.

Je profielfoto kan publiekelijk zichtbaar zijn bij je reactie.

 

Media

Wanneer je foto’s uploadt op de website, zorg dan dat je geen beelden uploadt waarin locatiegegevens verwerkt zitten. Anders kunnen bezoekers van de website deze downloaden en de locatiedata van beelden op de website halen.

 

Contactformulieren

 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kan het zijn dat er een opt-in aan te pas komt die je naam, e-mailadres en website opslaat in de cookies. Dit doen we voor jouw gebruiksgemak, zodat je deze gegevens niet iedere keer opnieuw moet ingeven. Deze cookies blijven een jaar lang bewaard.

Als je een bezoek brengt aan onze login pagina, stellen we tijdelijke cookies in om te kijken of jouw browser deze accepteert. Dit cookie bewaart geen persoonlijke data en wordt weer verwijderd wanneer je je browser sluit.

Bewerk of publiceer je een artikel, dan zal er een cookie bewaard worden in uw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en dient enkel om het ID van de post of het artikel te onthouden. Dit vervalt na 1 dag.

 

 

Embedded content van andere websites

Artikels op deze website kunnen embedded content bevatten (bv. video’s, foto’s, artikels, etc.). Embedded content van andere websites doet hetzelfde als wanneer de bezoeker op de andere website zou klikken. Het is mogelijk dat deze websites data over u verzamelen, cookies gebruiken of tracking van een derde partij embedden. Mogelijk monitoren zij uw interactie met deze inhoud.

 

Hoe wij uw gegevens gebruiken

13.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
iMaski bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer je een reactie achterlaat, worden deze reactie en zijn metadata voor onbepaalde duur bijgehouden. Zo kunnen we u herkennen en worden opvolgreacties automatisch goedgekeurd in plaats van ze in een goedkeuringsproces te leiden.

Voor gebruikers die registreren op onze Site, houden we alle persoonlijke informatie bij die door hen is doorgegeven op hun profiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijk informatie ten allen tijden zien, bewerken of verwijderen (behalve de gebruikersnaam). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook zien en bewerken.

13.5 Delen van persoonsgegevens met derden
iMaski verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

13.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iMaski en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@imaski.be.

13.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
iMaski neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@imaski.be

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen te kunnen verwerken en om u te voorzien van de diensten en informatie aangeboden op onze Site en die u kan aanvragen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Daarnaast zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om de pagina’s van onze Site te verbeteren en deze aan te passen aan uw gebruik; om bezoekers op onze Site te identificeren; om onderzoek te verrichten naar de demografische gegevens van onze gebruikers.

Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten of om u onze nieuwsbrief die u wenst te ontvangen, op te sturen. Als u dit niet langer wenst, kunt u ons dat laten weten via het uitschrijven op de Nieuwsbrief.

Wij kunnen uw naam en adres doorgeven aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

[U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij gegevens en informatie die u ons hebt overgemaakt, delen met andere bedrijven die lid zijn van onze groep. Wij zullen uw gegevens niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet behoren tot onze bedrijvengroep, met uitzondering van leveranciers die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken.]

Toegang tot uw gegevens en uw recht om te corrigeren / weigeren

Om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld via deze Site, om fouten in die informatie te corrigeren, of om uw interesses, voorkeuren of andere aspecten van uw gebruikersprofiel bij te werken, dient u een e-mail te sturen naar info@imaski.be Om uw privacy te beschermen zullen wij de nodige maatregelen nemen om uw identiteit te verifiëren alvorens wij toegang verschaffen of correcties uitvoeren.

Veiligheid

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.

13.8 Algemene inlichtingen
Wij streven er altijd naar dat het gebruik van uw persoonsgegevens strikt overeenstemt met de wetgeving van toepassing in België en in de Europese Unie, met name:
· de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998
· de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR-wetgeving in voege 25/05/2018)

Gelieve te noteren dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar info@imaski.be of bel naar +32 (0)14 58 01 11.